siostry2017 159 400pxW ostatnim dniu Seminarium na porannej ewaluacyjnej sesji zostały przedstawione siostrom z Chin zasady przyjmowania na studia w Polsce opracowane przez Sinicum.

Centralnym wydarzeniem ostatniego dnia była Msza św. sprawowana pod przewodnictwem ks. bp Jerzego Mazura, ordynariusza diecezji ełckiej, równocześnie przewodniczącego Komisji Misyjnej Episkopatu.

Ks. Biskup w oparciu o czytania biblijne z dnia przypomniał, że Bóg z miłości do nas przyszedł na ziemię i jest stale z nami obecny. Zarówno czytanie ze Starego Testamentu, mówiące o historii Jakuba, jak i z Nowego Testamentu, podkreślają prawdę, że Bóg obiecał być z ludźmi i jest temu wierny. Sam Jezus mówił: "Idźcie…. Ja jestem z wami aż do skończenia świata (...) Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem.” Jest to prawda, którą powinniśmy żyć na co dzień. Bp Mazur podkreślił, że choć Bóg posyła nas jak owce między wilki, to mocą Ducha Świętego prowadzi nas do zwycięstwa.

Ks. Biskup przedstawił w kazaniu również sylwetkę nowego błogosławionego z Kazachstanu, ks. Władysława Bukowińskiego. Dość szczegółowo omówił posługę nowego błogosławionego, podkreślając na jego przykładzie, że trzeba ciągle szukać nowych dróg ewangelizacji i nowych metod niesienia Chrystusa. Błogosławiony Władysław miał stale tę świadomość, że Bóg jest z nim. Zawierzył siebie i swoją posługę Bogu, podobnie jak uczynił to św. Arnold Janssen, założyciel 3 zgromadzeń misyjnych. Św. Arnold zachęcał, by być ewangelizatorem poprzez modlitwę i posługę. Pierwszy misjonarz założonego przez św. Arnolda Janssena Zgromadzenia Księży Werbistów, św. Józef z Szantungu, jako misjonarz w Chinach całą swoją postawą i słowem potwierdzał, że w modlitwie jest siła i zbawienie Chin.

Pod koniec Mszy św. ks. Biskup skierował słowa zachęty do sióstr, aby posłały tam swoje siostry do licznej chińskiej wspólnoty w Irkucku, gdzie kiedyś sam był biskupem.

Podczas obiadu siostry podziękowały ks. Biskupowi i innym osobom za zorganizowanie i przeprowadzenie Seminarium. Chińska religijna piosenka wykonana przez siostry z towarzyszeniem tańca była wspaniałym wyrazem wyrażonej wdzięczności.

Resztę dnia siostry przeznaczyły na pakowanie się, aby następnego dnia wcześnie rano odjechać na lotnisko.

Siostry wyrażają ogromną wdzięczność i proszą, aby dalej kontynuować rozpoczęte dzieło, które pomaga im w zakonnej formacji - podkreśla s. Aleksandra Huf SSpS.

*   *   *

Dziękując Panu Bogu i Matce Najświętszej za prowadzenie nas w tym czasie, Sinicum wyraża również wdzięczność wszystkim, którzy umożliwili i pomogli w przeprowadzeniu tego Seminarium. W imieniu Sióstr z Chin serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!